Cách thi công mái sử dụng tấm lợp Corrubit

Hướng dẫn lắp đặt Tấm lợp sinh thái Châu Âu nhập khẩu- Tấm lợp sinh thái Corrubit 

CHO MÁI LỢP ĐIỂN HÌNH

 

 

 Độ dốc mái > 15 độ (>27%)

 Chồng mí dọc:  1 sóngDùng  11 đinh vít cho 1 tấm

Áp dụng cho các công trình trong vùng có áp lực gió IA,IIA,IIIA – theo Bảng 2.2.1 trong TCVN 2732-95

Dùng 19 đinh vít  cho các tấm ở phần rìa mái

cho tất cả cá phân vùng áp lực gió ví dụ : tấm số 1, số 2, số 3
 

Khoảng cách đòn tay ( xà gồ) :  61 cm

Chồng mí ngang : 17 cm


Dùng 19 đinh vít cho 1 tấm

Áp dụng cho các công trình trong vùng có áp lực gió IIB, IIIB, IVB, VB – theo Bảng 2.2.1 trong TCVN 2737-95.

Dùng 19 đinh vít gỗ cho tất cả các tấm lợp được lắp trên đòn tay ( xà gồ gỗ)
Phần mái đua

Phần mái đua ra tối đa 7 c


Comments